Archív kategórií: Podujatia

Girl´s Day 2019 v Nitre

Dňa 25.4.2019 sme sa my, dievčatá z GsV, Veronika Dolníková, Adriána Mikolaiová, Júlia Penzešová, Karin Jánošová, Anna Mária Bednáriková, Diana Dudášová  zúčastnili projektu Aj ty v IT,  na Katedre informatiky FPV UKF v Nitre,  Girl´s Day 2019. Tento deň sa organizuje s cieľom spopularizovania informačno-komunikačných technológií medzi dievčatami. Projektu sa zúčastnilo 20 dievčat zo západného Slovenka. Girl´s Day 2019, […]

Read More

Beseda s riaditeľkou Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli

Dňa 11. apríla 2019 na pôdu našej školy zavítala Miriam Lexmann, ktorá je riaditeľkou Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli. Spolu s ňou prišiel i Milan Kabina,  s ktorým sme sa už zoznámili počas projektu EUROSCOLA 2019. Našich hostí privítali žiaci materskej školy so svojím folklórnym vystúpením, po ktorom nasledoval hlavný cieľ tejto návštevy. […]

Read More

Zúčastnili sme sa konferencie Junior internet 2019

5. a 6. apríla 2019 som sa spolu s Karin Jánošovou z II. ročníka zúčastnila konferencie Junior internet 2019. Konferencia sa koná každoročne v Bratislave na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií STU.  Junior internet je súťažná konferencia, ktorá ponúka odrazový mostík pre začínajúcich webových programátorov, grafikov a dizajnérov, programátorov mobilných aplikácií a blogerov. Je určená žiakom základných […]

Read More

Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií

Post Image

Predmetové olympiády a súťaže sú neodmysliteľnou súčasťou školy. Zapájame sa nielen do slovenských, ale aj medzinárodných súťaží. Od začiatku sme každý rok zapojili družstvo aj do Dejepisnej olympiády českých a slovenských gymnázií, ktoré organizuje už niekoľko rokov Gymnázium v Chebe. Krajské kolo tejto súťaže sa pravidelne uskutočňuje na Gymnáziu v Šuranoch. Tento rok naše gymnázium reprezentovala trojica žiakov Adam […]

Read More

Deň otvorených dverí

Dňa 14. 12.2018  sme pripravili Deň otvorených dverí pre deviatakov a ich rodičov. Predstavili sme im jednotlivé triedy, odborné učebne, jazykové laboratóriá, oddychové kútiky, telocvične. Naši prváci zahrali pre deviatakov krátke divadelné predstavenie v štyroch cudzích jazykoch, ktoré sa vyučujú na našom gymnáziu. V rámci prezentácie prírodovedných predmetov sa mohli deviataci aktívne zúčastniť na riešení úloh, ktoré si pre […]

Read More