Archív kategórií: Oznamy

Poďakovanie

Ďakujem všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom  školy  vo všetkých organizačných zložkách  – MŠ ,ZŠ,GSV,CVČ, ŠK – rodičom, deťom a žiakom, ale i priaznivcom a priateľom školy  za spoluprácu a pracovné nasadenie v školskom roku 2018/2019 a prajem zaslúžený oddych. S úctou                                                                           Mária Farkašová                                                                           riaditeľka školy

Read More

S úctou spomíname

S úctou spomíname … Kolektív KSŠ sv. Vincenta de Paul.

Read More

Jarná kvapka krvi

Post Image
Read More

Oznámenie o riaditeľskom voľne

Riaditeľka školy v zmysle zákona 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní / Školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR 231/2009, § 3 ods. 10, udeľuje pre 1.-4.  ročník Gymnázia sv. Vincenta de Paul na deň  21. marec 2018  / streda / RIADITEĽSKÉ VOĽNO Uvedené voľno je žiakom  udelené z organizačných dôvodov nakoľko sa v tento deň koná […]

Príspevok bol označený ako
Read More

Pozvánka na Deň otvorených dverí

Príspevok bol označený ako
Read More