Archív kategórií: Olympiáda

Šimon Herc, víťaz celoslovenského kola Finančnej olympiády!

Šimon Herc, víťaz celoslovenského kola Finančnej olympiády vyhral z 5000 súťažiacich a prebojoval sa cez. 2 kolo do finále. V druhom kole dosiahol maximálny počet bodov. A vo finále vyhral pre seba MacBook a pre školu 2000€. Ďakujem za úspešnú reprezentáciu.

Read More

2. miesto na diecéznom kole Biblickej olympiády

10. apríla 2019 sme sa zúčastnili diecézneho kola Biblickej olympiády v Kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne. Sily sme si zmerali s piatimi tímami v šiestich kolách, ktoré sa týkali rôznych oblastí z vybraných kníh Svätého písma, a to z Knihy Matúša, Knihy Rút a Prvej knihy kráľov. Pod vedením Jána Krausa, duchovného správcu našej školy, ktorému by sme aj touto […]

Read More

Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

Dňa 25. marca 2019 sa študentka Júlia Chvojková/IV. roč./ zúčastnila Krajského kola olympiády v ruskom jazyku v priestoroch Gymnázia v Nových Zámkoch. Našu školu reprezentovala v kategórii B2. Po úvodných organizačných pokynoch žiaci absolvovali čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, náročný test z kulturológie a  v poslednej časti súťaže ústne prezentovali svoje jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti […]

Read More

Olympiáda v nemeckom jazyku – krajské kolo

14. 2. 2019 som sa po postupe (z 1. miesta v okresom kole) zúčastnila krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo na Golianovej v Nitre. Olympiáda, ako je zvykom, pozostávala z dvoch častí. Písomnej, ktorá sa skladala z testu, čítania s porozumením a počúvania s porozumením, a z časti ústnej. Okruhy, ktorých sa písomná časť týkala, boli rôznorodé. Mali sme možnosť pracovať s umeleckým […]

Read More

Krajské kolo EO v Nitre, 4.2.2019

4.2.2019 sa konalo prvé krajské kolo Ekonomickej olympiády 2018/2019. Študenti s najlepšími vedomosťami z ekonómie a financií z Nitrianskeho kraja, ktorí sa osvedčili v školskom kole súťaže, sa zúčastnili krajského kola v priestoroch Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Podujatie otvorila prof. Dr. Ing. Elena Horská, dekanka SPU FEM. Srdečne privítala študentov […]

Read More