Archív kategórií: Exkurzie

Exkurzia Červený Kameň – Mohyla na Bradle – Park miniatúr Podolie

Spoznávanie krás a pamätihodností Slovenska je jednou z úloh exkurzií. V pondelok 27. mája 2019, počas ústnych maturitných skúšok,  sa prváci, druháci a tretiaci gymnázia vydali na exkurziu po západnom Slovensku. Navštívili sme hrad Červený Kameň, kde sme sa zoznámili s jeho bohatou históriou. Keďže tento rok si pripomíname 100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika, navštívili sme Mohylu na Bradle, […]

Read More

Exkurzia do zábavného a vzdelávacieho centra Atlantis v Leviciach

Exkurzie sú neoddeliteľnou súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu. Preto sa snažíme rôzne zaujímavé exkurzie organizovať aj pre žiakov nášho gymnázia. V utorok 12. marca, keď  starší spolužiaci – maturanti – písali maturitu zo slovenského jazyka, sa žiaci 1., 2. a 3. ročníka zúčastnili exkurzie do zábavného a vzdelávacieho centra Atlantis v Leviciach. V centre sme sa zamerali na dva programy – Technické […]

Read More

Ako na divadlo

Našich gymnazistov sa snažíme nielen vzdelávať, ale ponúkať im aj iné možnosti pre ich rozhľad a rozvoj osobnosti. Naši druháci vďaka triednemu učiteľovi mali možnosť zapojiť sa do projektu „Ako na divadlo“, ktorý realizuje asociácia Divadelná Nitra a Divadlo A. Bagara v Nitre. Takto sme sa 30. januára vybrali do divadla v Nitre. Po privítaní riaditeľkou festivalu Divadelná Nitra […]

Read More

Exkurzia do Bratislavy

Vo štvrtok 18. októbra 2018 sa naši gymnazisti z druhého a prvého ročníka pekne vyobliekaní vybrali na exkurziu do Bratislavy. Zúčastnili sme sa otvorenia veľmi zaujímavej výstavy s názvom „Koleso priateľstva“. Výstava sa konala v budove Aircraft (inak vyhlásená za budovu roku 2010), kde sídli aj Aircraft gallery. Bola to medzinárodná výstava etnických umeleckých diel […]

Read More

Exkurzia v nemeckej redakcii Slovenského rozhlasu

15.5.2018 bol síce upršaný, ale vďaka našej exkurzii mimoriadne zaujímavý… v rámci seminára z nemeckého jazyka sme totiž navštívili deutsche Redaktion – nemeckú redakciu Slovenského rozhlasu, ktorý má sídlo v Bratislave. Bola to druhá časť nemeckeho workshopu, ktorý pre nás pripravila Katedra germanistiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Mali sme možnosť vidieť priestory budovy RTVS, […]

Read More