Archív kategórií: Exkurzie

Exkurzia do zábavného a vzdelávacieho centra Atlantis v Leviciach

Exkurzie sú neoddeliteľnou súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu. Preto sa snažíme rôzne zaujímavé exkurzie organizovať aj pre žiakov nášho gymnázia. V utorok 12. marca, keď  starší spolužiaci – maturanti – písali maturitu zo slovenského jazyka, sa žiaci 1., 2. a 3. ročníka zúčastnili exkurzie do zábavného a vzdelávacieho centra Atlantis v Leviciach. V centre sme sa zamerali na dva programy – Technické […]

Read More

Ako na divadlo

Našich gymnazistov sa snažíme nielen vzdelávať, ale ponúkať im aj iné možnosti pre ich rozhľad a rozvoj osobnosti. Naši druháci vďaka triednemu učiteľovi mali možnosť zapojiť sa do projektu „Ako na divadlo“, ktorý realizuje asociácia Divadelná Nitra a Divadlo A. Bagara v Nitre. Takto sme sa 30. januára vybrali do divadla v Nitre. Po privítaní riaditeľkou festivalu Divadelná Nitra […]

Read More

Exkurzia do Bratislavy

Vo štvrtok 18. októbra 2018 sa naši gymnazisti z druhého a prvého ročníka pekne vyobliekaní vybrali na exkurziu do Bratislavy. Zúčastnili sme sa otvorenia veľmi zaujímavej výstavy s názvom „Koleso priateľstva“. Výstava sa konala v budove Aircraft (inak vyhlásená za budovu roku 2010), kde sídli aj Aircraft gallery. Bola to medzinárodná výstava etnických umeleckých diel […]

Read More

Exkurzia v nemeckej redakcii Slovenského rozhlasu

15.5.2018 bol síce upršaný, ale vďaka našej exkurzii mimoriadne zaujímavý… v rámci seminára z nemeckého jazyka sme totiž navštívili deutsche Redaktion – nemeckú redakciu Slovenského rozhlasu, ktorý má sídlo v Bratislave. Bola to druhá časť nemeckeho workshopu, ktorý pre nás pripravila Katedra germanistiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Mali sme možnosť vidieť priestory budovy RTVS, […]

Read More

Návšteva Banskej Bystrice

31. január je v školskom roku deň, kedy končí prvý polrok a žiaci očakávajú za prácu hodnotenie v podobe vysvedčenia. Na našom gymnáziu v tomto školskom roku sme tento deň ešte ozvláštnili. Keďže väčšina prvákov bola práve na lyžiarskom výchovno-vzdelávacom kurze, tak zvyšní prváci, druháci, tretiaci a zopár maturantov sa vydalo na exkurziu. Navštívili sme Banskú Bystricu, kde sme si […]

Read More