Aktuálne dianie na škole

Prváci na vode

Dňa 21.6. sa naša trieda 1.G zúčastnila koncoročného výletu v podobe splavu Hrona na trase Nová Baňa – Kozárovce. Všetci sme mali pred pobytom na vode veľký rešpekt, ale zároveň sme sa tešili na kopec zábavy..a tak aj bolo. Prežili sme deň plný nových športových skúseností a odniesli si z lodiek kopec štípancov, zážitkov a […]

Read More

Súťaž prvej pomoci

Dňa 19.6.2019 sme sa zúčastnili Súťaže prvej pomoci, ktorú organizoval SČK. Súťaž sa konala v areáli SOŠ pod Amfiteátrom 7, v Leviciach. Našou úlohou bolo na všetkých deviatich úsekoch čo najodbornejšie poskytnúť prvú pomoc ľuďom s rôznymi zraneniami. Za našu školu tvorili tím Adam Barcík, Karolína Lešťanová, Hana Mihálková, Veronika Maďarová a Martin Valkovič. Opäť […]

Read More

2. miesto v celoslovenskej súťaži “Svätoplukovo kráľovstvo ožíva”

Tento školský rok sa konal 10. ročník literárnej, výtvarnej a elektronickej súťaže “Svätoplukovo kráľovstvo ožíva”, ktorú organizuje Filozofická fakulta UKF v Nitre. Náš študent 2. ročníka Ľubomír Szojka získal 2. miesto v elektronickej časti. Blahoželáme!

Read More

Vincentíni u nás

Dňa 7.6.2019 nás navštívili vincentíni, páter Pavol a páter Miroslav, ktorí od štvrtka viedli v našej farnosti duchovnú obnovu na tému: Láska je nekonečne vynaliezavá. Na začiatok nás trochu oboznámili s patrónom našej školy, sv. Vincentom a povzbudili nás, aby sme viac boli hrdí na to ,že je patrónom práve našej školy. Následne nám páter Pavol porozprával o aktuálnych beatifikovaných […]

Read More

Štafetový beh o pohár primátora mesta Levice

Post Image

Dňa 6. júna 2019 sa naša škola zúčastnila súťaže v Štafetovom behu o pohár primátora mesta Levice. Súťažilo sa v troch kategóriách, dvoch pre základné školy a jednej pre stredné školy. Našim žiakom sa podarilo úspešne reprezentovať školu vo všetkých kategóriách. Družstvá základnej školy skončili na výbornom 5. a 6. mieste. Najviac však potešili študenti nášho gymnázia, ktorí pod vedením […]

Read More