Girl´s Day 2019 v Nitre

Dňa 25.4.2019 sme sa my, dievčatá z GsV, Veronika Dolníková, Adriána Mikolaiová, Júlia Penzešová, Karin Jánošová, Anna Mária Bednáriková, Diana Dudášová  zúčastnili projektu Aj ty v IT,  na Katedre informatiky FPV UKF v Nitre,  Girl´s Day 2019.

Tento deň sa organizuje s cieľom spopularizovania informačno-komunikačných technológií medzi dievčatami. Projektu sa zúčastnilo 20 dievčat zo západného Slovenka.

Girl´s Day 2019, pozostával z dvoch hlavných bodov:

Dá sa programovať aj inak ako v škole?

Vyskúšali sme si zábavné programovanie s využitím grafického blokovo orientovaného programovacieho jazyka a programovateľným mikropočítačom BBC micro:bit.

Čo dokáže umelá inteligencia?

Dokáže umelá inteligencia rozpoznať slová, zvieratá, tváre? A dokáže namaľovať obraz? Alebo skomponovať skladbu? Čo vidí na fotografii? Dostali sme odpovede na všetky tieto otázky.

Girl´s Day 2019 bol pre nás dievčatá prínosom!

Julka Penzešová