Geografická olympiáda

Geografická olympiáda má už niekoľko rokov kategóriu Z, v ktorej sa nepíše projekt, ale realizuje sa len vedomostná časť, a to v školskom kole online formou.

Je to súťaž, do ktorej sa zapájajú žiaci nášho gymnázia pravidelne. Aj v tomto školskom roku sa zapojilo 8 žiakov 1. ročníka, 10 druhákov a po šesť žiakov z tretieho a maturitného ročníka. Takmer všetci žiaci boli úspešnými riešiteľmi školského kola. Po stanovení kritérií krajskou komisiou GO do krajského kola v Zlatých Moravciach postupuje maturant Marek Holečka.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a Marekovi držíme palce v krajskom kole na budúci týždeň.