Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Finančná olympiáda

  • V januári 2019 sme sa seminaristi z ekonomiky zúčastnili Finančnej olympiády. Organizátorom tejto súťaže je nadácia Partners, ktorej cieľom je rozšíriť žiakom prehľad z oblasti financií.

    Je to olympiáda, ktorá dáva možnosť žiakom otestovať si svoju finančnú gramotnosť a získať rôzne ceny pre seba aj pre školu. A tak sme využili príležitosť a zapojili sa do olympiády.

    Prvé dve kolá prebiehajú formou online testu a tretie kolo bude organizované prezenčnou formou.

    Z prvého kola finančnej olympiády sme my, Šimon Herc, Mária Anna Bednáriková, postúpili do druhého online kola, v ktorom na nás čakajú ďalšie otázky z finančníctva a ekonómie. Držte nám palčeky!

    Šimon Herc, Mária Anna Bednáriková