Finančná olympiáda

V januári 2019 sme sa seminaristi z ekonomiky zúčastnili Finančnej olympiády. Organizátorom tejto súťaže je nadácia Partners, ktorej cieľom je rozšíriť žiakom prehľad z oblasti financií.

Je to olympiáda, ktorá dáva možnosť žiakom otestovať si svoju finančnú gramotnosť a získať rôzne ceny pre seba aj pre školu. A tak sme využili príležitosť a zapojili sa do olympiády.

Prvé dve kolá prebiehajú formou online testu a tretie kolo bude organizované prezenčnou formou.

Z prvého kola finančnej olympiády sme my, Šimon Herc, Mária Anna Bednáriková, postúpili do druhého online kola, v ktorom na nás čakajú ďalšie otázky z finančníctva a ekonómie. Držte nám palčeky!

Šimon Herc, Mária Anna Bednáriková