Fašiangový deň

25. február 2022 zaiste ostane dlhý čas v našom povedomí. Deň sa niesol vo fašiangovom duchu.  Keď sa povie fašiangy, ľuďom sa vybavia najmä pestrofarebné masky, fašiangový sprievod alebo napríklad karneval – a tak sme sa aj na našom gymnáziu rozhodli usporiadať fašiangový tematický deň.

Hneď zrána nás privítala nádherná pestrofarebná výzdoba. Väčšina našich spolužiakov predviedla originálne, zaujímavé a kreatívne masky a porota mala naozaj ťažkú úlohu, a to rozhodnúť, ktorá bola tá najlepšia.

Vyučovacie hodiny boli taktiež spojené s príjemnou fašiangovou atmosférou, niektorí učitelia si ich pre nás prichystali netradične, takže bolo zaujímavé prežiť hodiny inou formou ako zvyčajne.

Najúžasnejšou pasážou dňa bol fašiangový kvíz, ktorý obsahoval 25 otázok zameraných na fašiangové tradície na Slovensku aj v iných krajinách. Keďže pandemické opatrenia ešte stále nedovoľujú súťažiť všetkým triedam spoločne, kvíz prebehol online v triedach a jeho základom boli rýchle a správne odpovede. Myslím, že po niektorých otázkach sme zostali vskutku zaskočení, takže sme nadobudli veľa nových vedomostí, ktoré si dozaista zapamätáme. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že kvíz bol veľmi zábavný, pretože sme sa museli rýchlo dohodnúť na presnej odpovedi, takže výber odpovede sprevádzalo aj napätie. Víťazmi sa stali tretiaci, ktorí si za odmenu vychutnali čokoládové koláčiky.

Po skončení kvízu sme sa presunuli na chodbu. Každá trieda si zvolila jedného zástupcu, ktorý súťažil v krútení kruhom hula hop proti zástupcom ostatných tried. My ostatní sme našich spolužiakov s potešením povzbudzovali a držali im palce.

Čo bolo na tomto dni najlepšie? To už posúdi každý z nás osobne. Pre mňa najmä spoločné chvíle strávené so spolužiakmi počas dňa, keď bola maska skutočnou maskou a nielen maskou v podobe rúška tajomstva. 

RB

Viac foto na našom FB