Expert geniality show

V našom gymnáziu vytvárame predpoklady nielen pre kvalitný vzdelávací proces, ale aj podmienky pre realizovanie  sa študentov v rôznych súťažiach, projektoch a voľnočasových aktivitách.

Tento týždeň sa nasledovní žiaci zapojili do súťaže Expert geniality show.

  1. Adam Barcík 2. ročník
  2. Dominik Kúdela 2. ročník
  3. Ľubomír Szojka 2. ročník
  4. Adam Jurač 3. ročník
  5. Oliver Potocký 3. ročník
  6. Daniel Hajdamár 4. ročník
  7. Júlia Chvojková 4. ročník
  8. Daniel Tóth 4. ročník

Súťaž prebieha na celom Slovensku a žiaci si môžu overiť svoje znalosti. Každý súťažiaci si vybral dve súťažné témy z ôsmich možných. V otázkach boli teoretické úlohy, ale aj úlohy na praktické riešenia. Podľa reakcií žiakov sa im súťaž veľmi páčila a preverili si svoj všeobecný prehľad.