Exkurzia Červený Kameň – Mohyla na Bradle – Park miniatúr Podolie

Spoznávanie krás a pamätihodností Slovenska je jednou z úloh exkurzií. V pondelok 27. mája 2019, počas ústnych maturitných skúšok,  sa prváci, druháci a tretiaci gymnázia vydali na exkurziu po západnom Slovensku.

Navštívili sme hrad Červený Kameň, kde sme sa zoznámili s jeho bohatou históriou. Keďže tento rok si pripomíname 100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika, navštívili sme Mohylu na Bradle, miesto jeho posledného odpočinku. Niečo sme sa dozvedeli o stavbe samotnej aj o histórii jej výstavby.

Záverečnou zastávkou bol Park miniatúr v obci Podolie. V parku sa nachádza takmer stovka malých miniatúr známych stavieb – zrúcaním hradov, veží, zámkov, rodných domov významných osôb. Tak sme sa v krátkom čase mohli pozrieť do rôznych kútov Slovenska a aj za jeho hranice.

Strávili sme pekný slnečný pondelok, a kto chcel, mohol sa počas neho dozvedieť veľa zaujímavých a nových poznatkov.