Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Európsky parlament u nás v škole

  • Zaujímavú online prednášku spojenú s diskusiou absolvovali študenti tretieho ročníka v piatok 19.3.2021. Online prezentáciu  mali  možnosť absolvovať vďaka Európskemu parlamentu.

    Študenti boli formou prezentácie oboznámení s právomocami, úlohami a aktivitami tejto európskej inštitúcie. Súčasťou online aktivity bola i diskusia s europoslancom Ivanom Štefancom, ktorý veľmi ochotne odpovedal na všetky otázky študentov. Študenti sa vďaka jeho odpovediam dozvedeli mnoho informácií o fungovaní a zložení Európskeho parlamentu,  eurofondoch, o riešení pandemickej situácie zo strany Európskej únie a o vzťahoch Európskej únie s krajinami, ktoré už alebo ešte nie sú jej súčasťou.

    Veľmi dôležitým momentom a veľkým prínosom pre študentov bolo i vyzdvihnutie dôležitosti vzdelania  pre budúcnosť samotných študentov a pre budúcnosť našej krajiny.