EPAS – Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Vo štvrtok 10. novembra sme sa zúčastnili úvodného online školenia junior ambasádorov v rámci projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Dozvedeli sme sa nielen to ako program funguje a aké sú jeho ciele, ale aj čo nás čaká a aké sú naše úlohy. Tešíme sa na ďalšiu projektovú prácu.

MB