Ekonomická olympiáda

Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií pre študentov stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. 
Viktória Bagalová, žiačka štvrtého ročníka gymnaziálneho štúdia postúpila do celoslovenského finále EO v školskom roku 2019/2020 ako jedna z päťdesiatich účastníkov. Finále sa konalo na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 9.9.2020. V treťom ročníku tejto súťaže sa naša Viktória umiestnila na jedenástom mieste. Len o jedno jediné miesto jej ušla finálová desiatka, v ktorej sa rozhodovalo o celkovom víťazovi.
Čo nás ale veľmi teší, je fakt, že všetci desiati finalisti boli chlapci, takže na Viktória Bagalová v kategórii dievčat je celoslovenský víťaz.
Veľmi sa tešíme a Viktórii ešte raz blahoželáme.