Deň otvorených dverí

Dňa 14. 12.2018  sme pripravili Deň otvorených dverí pre deviatakov a ich rodičov. Predstavili sme im jednotlivé triedy, odborné učebne, jazykové laboratóriá, oddychové kútiky, telocvične.

Naši prváci zahrali pre deviatakov krátke divadelné predstavenie v štyroch cudzích jazykoch, ktoré sa vyučujú na našom gymnáziu.

V rámci prezentácie prírodovedných predmetov sa mohli deviataci aktívne zúčastniť na riešení úloh, ktoré si pre nich pripravili maturanti. V sekcii ekonomiky si vyskúšali svoje znalosti z finančnej gramotnosti, pozorovali ukážku prijímacieho rozhovoru. V rámci predmetu informatika si mohli hravou formou otestovať svoje doterajšie vedomosti z tohto odboru. Zároveň sme im poskytli základné informácie k prijímacím skúškam.

So svojim skúsenosťami so štúdiom na našom gymnáziu sa s našimi hosťami podelili absolventi školy.