Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií

Predmetové olympiády a súťaže sú neodmysliteľnou súčasťou školy. Zapájame sa nielen do slovenských, ale aj medzinárodných súťaží. Od začiatku sme každý rok zapojili družstvo aj do Dejepisnej olympiády českých a slovenských gymnázií, ktoré organizuje už niekoľko rokov Gymnázium v Chebe. Krajské kolo tejto súťaže sa pravidelne uskutočňuje na Gymnáziu v Šuranoch. Tento rok naše gymnázium reprezentovala trojica žiakov Adam Barcík z 2. ročníka, Radoslava Jakubíková a Oliver Potocký z 3. ročníka. Témou tohto ročníka bolo obdobie od roku 1978 po rok 1992 so zameraním  na Nežnú revolúciu.

Tento rok sme nedosiahli  najvyššie priečky, v krajskom kole sme skončili na 7. mieste. Napriek tomu patrí žiakom za vzornú reprezentáciu školy poďakovanie.