Čo priniesol školský rok 2017/2018 maturantom?

Školský rok 2017/2018 bol pre IV.GsV výnimočný. Bol to náš posledný rok na gymnáziu, bolo to zavŕšenie nášho štvorročného štúdia. Ako po minulé roky, tak aj teraz sme sa snažili o čo najviac úspechov v športových či vedomostných súťažiach.

Naša trieda sa vždy skvela vynikajúcimi športovcami a ich krásne umiestnenia to len dokazovali. Maturanti sa zúčastnili Mestskej športovej olympiády, kde 2.miestom zo stolného tenisu a basketbalu a tiež 1.miestom z futbalu prispeli k celkovej 2.priečke našej školy. Chlapci sa zúčastnili Majstrovstiev okresu vo futsale aj florbale. Vo futsale si vybojovali víťazné umiestenie a vo florbale získali 4.miesto. Dievčatá prispeli k 2.miestu na Majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu či k 1.miestu v bedmintone. Víťazstvo ich posunulo do Majstrovstiev Nitrianskeho kraja, kde získali 5.priečku. Svoj talent ukázali baby aj vo florbale, kde boli druhé či v hádzanej, kde na majstrovstvách okresu vyhrali a na majstrovstvách kraja im patrilo 4.miesto. Na Behu primátora sme dobrými výkonmi prispeli k 2.miestu. Nespočetné množstvo skvelých športových úspechov prispelo k celoslovenskému úspechu nášho gymnázia, pretože na celoštátnom vyhodnotení stredných škôl v športových súťažiach získalo GsV úžasné 4.miesto!

Študenti štvrtého ročníka ukázali svoj potenciál aj vo vedomostných olympiádach. Seminaristi z informatiky sa zúčastnili súťaže Zenit, ktorá je zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo. Na Majstrovstvách okresu v zrýchlenom šachu obsadil náš šikovný šachista 2. miesto. Chlapci sa zapojili do súťaže iBobor, kde ide o informačné a komunikačné technológie. Maturanti taktiež vytvorili družstvo pre Krajské kolo Dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií, kde obsadili 6.miesto. Zaujímavé boli tiež olympiády z geografie, ekonomiky, Finančná olympiáda alebo Generácia €uro.

Maturanti sa nenechali zahanbiť ani na jazykových olympiádach. Na olympiáde z anglického jazyka obsadila naša výborná angličtinárka v okresnom kole 5.miesto. Na Krajskom kole Olympiády z francúzskeho jazyka sa podarilo získať reprezentatke našej školy skvelé 1.miesto a na celoslovenskom kole uspela na 7.pozícií. Na olympiáde zo slovenského jazyka na krajskej úrovni sme opäť stáli na stupni víťazov a na celoštátnej úrovni získala naša maturantka pekné 4. miesto. Študenti sa neváhali zapojiť aj do prekladateľskej súťaže Mladý prekladateľ, organizovanej Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, kde si naša študentka vybojovala 3.miesto v preklade z francúzskeho jazyka. Zapojili sme sa aj do prekladu z angličtiny.

Ďakujeme učiteľom za to, že nám dali možnosť byť súčasťou súťaží či olympiád, ktoré nás obohatili a že venovali čas našej príprave, aby sme boli čo najlepší.

Popri súťažiach boli študenti záverečného ročníka nápomocní pri školských akciách ako Deň otvorených dverí, Študentská konferencia či Deň radosti.

Počas vyučovania mali možnosť zažiť zaujímavé zážitky, napríklad exkurziu v nemeckej redakcii Slovenského rozhlasu či nemecký workshop na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Niektorí sa tiež zúčastnili výletu do Banskej Bystrice, kde videli muzikál Ester a mohli obdivovať krásy dreveného kostola v Hronseku.

Behom roka bolo, samozrejme, dosť času aj na zábavu. Imatrikulácie, Noc v škole, ples, Trieda baví triedu – výborné akcie nášho gymnázia, kde sme si mohli vydýchnuť od školských povinností. Najväčšiu zábavu sme si užili na našej stužkovej, na ktorú máme nezabudnuteľné spomienky.

Aktivít bolo veľa, no maturanti nezabúdali na veľmi dôležitú vec – pomáhať. Pokračovala rozbehnutá zbierka vrchnáčikov pre Peťka Lintnera a ako prvodarcovia sa zúčastnili Poslaneckej kvapky krvi.

Bohatý, ale i náročný rok sme ukončili tým, na čo sme sa pripravovali celé štyri roky – maturitou. Úspešným zvládnutím skúšky dospelosti sme spečatili úžasný čas strávený na GsV.

Eva Frtúsová