Celoslovenské kolo Ekonomickej olympiády

Dňa 26.4.2018 som sa zúčastnila Celoslovenského kola Ekonomickej olympiády, ktorá sa konala na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Do tohtoročného vôbec prvého kola Ekonomickej olympiády sa celkovo prihlásilo štyritisíc študentov z celého Slovenska a 50 najlepších z nich postúpilo do celoslovenského kola. Prvou časťou olympiády bol písomný test, ktorý sa dotýkal všetkých oblastí: od histórie cez makroekonómiu po praktické vedomosti a vôbec to nebolo ľahké. Test trval jednu hodinu, pričom obsahoval 5 otázok s možnosťou výberu odpovede a taktiež 3 otvorené otázky, kde sme mali samy mali navrhnúť riešenie popr. popísať ako by sme si to predstavovali my. 10 najlepších študentov postúpilo do ústneho kola. Keďže seminár z ekonómie mám len prvý rok, uvedomujem si, že ešte nemám dostatok znalostí, informácií a prehľad o ekonómii, avšak určite to chcem zmeniť a stále sa zlepšovať. Do súťaže sa plánujem prihlásiť aj budúci rok a verím, že budem mať ešte väčší úspech. Som veľmi rada, že pani učiteľka Mizeráková ma tento rok do tejto súťaže prihlásila a taktiež bola ochotná so mnou absolvovať dlhý, náročný, ale veľmi pamätný deň v Bratislave.

Diana Dudášová