Divadelné predstavenie

Na našej škole sa organizuje počas školského roku veľké množstvo akcií rôzneho druhu. Počas niektorých krásne spolupracujú obe zložky našej školy. Takto sa aj vo štvrtok 13. februára 2020 vydali tretiaci gymnazisti a deviataci základniari do Banskej Bystrice na divadelné predstavenie.

V Dome slovenského misijného hnutia si žiaci a študenti pozreli muzikál „Bola raz jedna klietka“.  Rozprávkovým spôsobom podaná realita, ktorá má veľké opodstatnenie dodnes. Príbeh o tom, ako sa mladí ľahko môžu stať „väzňami“ klietok. Hlavným protagonistom je sv. Ján Bosco, ktorý svojou činnosťou objavil cestu k srdcu ľudí a svojim systémom, ktorý bol položený na troch základoch rozum –  náboženstvo – láskavosť búral pomyselné klietky.

Predstavenie nacvičili Saleziáni s mladými, ktorí na javisku skvelo stvárnili celý príbeh. Mnohí predviedli vynikajúci herecký talent.

Po predstavení sme navštívili seminár v Badíne. Dozvedeli sme sa jeho históriu, prezreli sme areál seminára, jednotlivé priestory. Najviac žiakov zaujala  knižnica s vyše 36 tisíc knihami, pamätná izba sv. Jána Pavla II. a kaplnka s nádhernou mozaikou.

Poznávacia exkurzia do Budapešti

Dňa 4.12.2019 sme sa my, žiaci 1. a 2. ročníka GSV, zúčastnili poznávacej exkurzie do Budapešti, čo sme zároveň spojili aj s návštevou vianočných trhov. Z autobusu sme v samotnej Budapešti videli Námestie hrdinov, kde stojí Pamätník Milénia, na ktorom sa týči socha archanjela Gabriela, a tiež budovu Múzea výtvarného umenia. Napriek mrazivému počasiu nám Budapešť poskytla výhľad na známu Rybársku baštu, budovu Parlamentu, rôzne iné historické budovy. Széchenyiho mostom sme prešli ponad Dunaj s cieľom navštíviť vianočné trhy na Vörösmartyho námestí. Vianočné stánky ponúkali rôzne jedlá a tovary. Studený vzduch bolo cítiť po vôni trdelníkov, podplamenníkov, zemiakových placiek, punču, rôznych mäsových jedál. V stánkoch sme obdivovali drevené výrobky, háčkované hračky, vianočné ozdoby, šperky z korálikov, odevy. Nechýbali ani vyzdobené vianočné stromčeky, pri ktorých sme sa aj odfotili. Uzimení, ale s dobrými pocitmi sme sa vrátili a určite budeme na tento výlet spomínať, za čo ďakujeme organizátorom a to triednym učiteľkám Mgr. Strelkovej a Mgr. Ševčíkovej a tiež nášmu pánovi kaplánovi Mgr. Líškovi. Tešíme sa na ďalšiu poznávaciu exkurziu.

Laura Kabáthová, I.GSV

Turisticko-poznávací krúžok

V rámci turisticko-poznávacieho krúžku sa v sobotu vydala skupina žiakov gymnázia do Lučenca. Už cestou vlakom sme zvažovali, kam sa ešte počas tohto školského roku vydáme.

V centre Novohradu sme si pozreli nielen mesto, ale hlavne naše kroky smerovali do miestnej synagógy, v ktorej bola unikátna výstava Terakotová armáda.

Počas tejto výstavy sme sa dozvedeli veľa zaujímavého nielen o terakotovej armáde – jej histórii, ako vznikla, objavení –, ale aj o starovekej Číne toho obdobia. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé a pútavé, veď terakotová armáda je v zozname kultúrneho dedičstva UNESCO a mnohí ju nazývajú ôsmym divom sveta.

Počas celého dňa nám  prialo aj veľmi príjemné počasie, a to napriek tomu, že bol koniec novembra. Opäť sme skonštatovali, že to bola vydarená akcia a tešíme sa na najbližšiu.