Úspešné grafičky

Krajské kolo XXXVII. ročníka súťaže ZENIT v programovaní  bolo úspešné pre naše študentky 4. ročníka. Patrícia Paráková získala 2. miestoJúlia Penzešová obsadila 3. miesto v kategórii Grafik – žiaci stredných škôl. Dievčatám gratulujeme a ďakujeme
za reprezentáciu gymnázia.

Olympiáda ľudských práv

Olympiáda ľudských práv je postupová súťaž. Realizuje sa na troch úrovniach. Prebieha v školských a krajských kolách a vrcholí v celoštátnom kole. Olympiáda ľudských práv prispieva  k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie.

Dňa 8.12.2020 prebehlo na našej škole školské kolo olympiády. Zúčastnili sa ho študentky tretieho ročníka. Svoje vedomosti si preverili v písomnej časti formou online testu a následne prezentovali svoje postoje a poznatky v ústnej časti. Víťazkou sa stala Adriana Mikolaiová.

Srdečne jej gratulujeme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

D.M.

Olympiáda v nemeckom jazyku

Záujem o vyučovanie nemčiny ako druhého cudzieho jazyka vo svete narastá. Na celom svete sa nemecký jazyk učí 15,4 milióna ľudí. Do popredia vystupuje najmä dôležitosť ovládať nemčinu pre ľahšie uplatnenie sa na pracovnom trhu doma i v zahraničí.

Na našej škole si svoje vedomosti a komunikačné zručnosti v nemeckom jazyku študenti overili účasťou v školskom kole olympiády v nemeckom jazyku. V náročných úlohách zužitkovali všetko, čo sa naučili nielen v školských laviciach, ale aj vďaka vlastnej skúsenosti z pobytu v nemecky hovoriacich krajinách, sledovaním programov v nemeckom jazyku, počúvaním hudby či  čítaním literatúry v nemčine.

Do okresného kola postúpili žiaci:

Lukáš Bíňovský, I. GSV, 1. miesto

Kristína Šebová, IV. GSV, 1. miesto

Do krajského kola postúpila žiačka III. GSV Olívia Juhásová, 1. miesto.

Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov!

Mgr. Zuzana Lazarová