MO v bedmintone žiakov a žiačok stredných škôl

Vo štvrtok 10. novembra sa konali majstrovstvá okresu v bedmintone žiakov a žiačok stredných škôl. Naše dievčatá Dominka Chorvátová a Martina Fiťková skončili na krásnom druhom mieste. Chlapčenský tím v zložení Marek Holečka a Filip Barcík obsadil tretie miesto.

Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy! 👏

Mestská športová olympiáda – stredné školy

„O POHÁR PREDNOSTU MsÚ“

Naše výsledky:

Skok do diaľky

dievčatá: 2. miesto Dominika Chorvátová

Beh na 100 m

– dievčatá: 2. miesto Dominika Chorvátová

– chlapci: 3. miesto Kristián Griesbach

Beh na 800 m

– dievčatá: 2. miesto Paulína Haulíková

Vrh guľou

– dievčatá: 2. miesto Annamária Szojková

– chlapci: 3. miesto Pavol Závalec

Stolný tenis

– dievčatá: 1. miesto Emma Moravčíková

– chlapci: 3. miesto. Lukáš Biňovský

Volejbal

– dievčatá: 3. miesto GSV

Basketbal

– chlapci: 3. miesto GSV

Celkové umiestnenie :

3. miesto GSV

GRATULUJEME! ❤

Účelové cvičenia 1. a 2. ročníka

Prvú stredu nového školského roka mali naši žiaci vyplnenú teoretickou časťou účelového cvičenia. Mohli sa dozvedieť nové informácie z oblastí, ako je zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode či riešenie mimoriadnych udalostí. Najzaujímavejšou však bola posledná hodina – technické činnosti a športy. Viacerí z nás na nej mali možnosť prvýkrát si zastrieľať zo vzduchovej pušky alebo z luku. No nielen na tejto hodine sme sa stretli s niečím novým. Už teraz sa tešíme, že si tieto naše vedomosti budeme môcť vyskúšať na konci školského roka aj prakticky.

 Lucia G.