Kreatívny svet IT

Dnes sa v rámci projektu “Programuj aj ty” uskutočnilo školské podujatie venované dievčatám našej základnej školy.

Študentky gymnázia Patrícia Paráková a Karin Jánošová predstavili dievčatám z 8. a 9. tried základnej školy kreatívny svet IT s pomocou zariadení Micro:bit.

V súčasnosti sú na pracovnom trhu IT zastúpené dievčatá v malej miere a preto sme sa im už na základnej škole prostredníctvom podujatia pokúsili priblížiť svet IT technológií.

Projekt podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

Programuj aj ty

Do aktivít v rámci projektu “Programuj aj ty” sme zapojili aj našich gymnazistov. Na hodinách informatiky sa oboznámili s micro:bitom a s dodaným príslušenstvom. Následne si žiaci prakticky vyskúšali už osvojené poznatky z programovania.

Nový projekt “Programuj aj ty”

Začíname s novým projektom “Programuj a ty”.

Na našu školu práve dorazili nové zariadenia micro:bit. Žiaci si s ich pomocou budú môcť svoje poznatky získané na hodinách informatiky vyskúšať prakticky, ďalej ich rozvíjať a zároveň sa realizovať využívaním získaných poznatkov v bežnej praxi. Do projektu plánujeme zapojiť všetky zložky našej školy tak, aby sa zapojilo čo najviac žiakov a plánujeme usporiadať podujatia venované dievčatám základnej školy, na ktorom ich možno motivujeme aj pre štúdium informatiky.

Projekt podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.