Červené stužky

Počas prvého decembrového dňa už každoročne vyjadrujeme solidaritu ľuďom, ktorí trpia ochorením HIV/AIDS. Je dôležité si pripomenúť posolstvo tohto dňa a zamerať sa na akceptáciu pacientov s týmto ochorením a podporu týchto ľudí, nie na odsudzovanie. Veríme, že je dôležité šíriť takéto posolstvá, a preto sme sa zapojili do Svetového dňa boja proti HIV/AIDS.

Dejepisný krúžok v kine

Dnes večer sa dejepisní nadšenci nášho gymnázia vybrali na filmové predstavenie Napoleon. Film ich zaujal a poskytol inšpiráciu k diskusii na najbližšie stretnutie ich dejepisného krúžku. A keďže vzdelávanie nemusí prebiehať len v škole, tento týždeň sme si ho takto oživili.