Deň Európy

Deň Európy, ktorý oslavujeme 9. mája, nám pripomína výročie Schumanovej deklarácie, vďaka ktorej sa vojna medzi európskymi štátmi stáva nemysliteľnou. Deň, keď oslavujeme mier a jednotu v Európe, sme si pripomenuli aj v našej škole. Budúci maturanti a maturantky si pripravili pre každú triedu krátku aktivitu. Triedy sa dozvedeli nové fakty o Európe, odpovedali na pár otázok a na záver si zahrali kvíz o európskych vlajkách, počas ktorého študenti preukázali svoju súťaživosť.

Duchovná obnova – aktivity zamerané na duchovný rozvoj

9. mája sa študenti gymnázia zúčastnili duchovnej obnovy, ktorá bola i tento rok realizovaná veľmi edukačne a zaujímavo. Program sa začal povzbudivou prechádzkou k židovskému cintorínu, na ktorom sme mali možnosť počuť náučnú prednášku o histórii pôsobenia židovskej komunity v Leviciach. Ďalším bodom programu bola návšteva kina Junior, kde bol premietaný dokumentárny film o tom, ako človek môže zmeniť svet, ale nemôže to urobiť sám: príbeh priateľstva Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorí zohrali významnú úlohu v boji proti totalite v Československu. Filmom Slobodní sme úspešne zakončili dopoludnie, ktoré hádam v každom z nás vyvolalo emócie a nenechá ho ľahostajným.

Scarlet Balážová, IV.