Beseda s Mgr. Markom Urdzíkom Potravinová banka Slovenska

V pondelok 14. novembra sa v rámci projektu Euroscola uskutočnila beseda s Mgr. Markom Urdzíkom, zakladateľom Potravinovej banky Slovenska. Diskusia sa týkala plytvania potravín, čo je v dnešnej dobe naliehavá téma. Dozvedeli sme sa, ako nezisková organizácia, ktorá je známa pod menom Potravinová banka, vlastne vznikla, ako funguje, ako pomáha ľuďom a akú úlohu v jej činnosti zohráva legislatíva Európskej únie. Pán Urdzík zodpovedal na otázky, ktoré zaujímali nejedného študenta. My študenti sme si pripravili prezentáciu, v ktorej sme predstavili problematiku plytvania potravín nielen v lokálnych supermarketoch, ale aj v domácnostiach. Vyhodnotili sme aj prieskum, do ktorého sa zapojili nielen žiaci našej školy, ale aj rodičia a učitelia, čím sme získali informácie o plytvaní potravinami v našej komunite. Pán Urdzík pochválil našu iniciatívu a zaželal nám veľa zdaru vo vzdelávaní našich najbližších o šetrení potravinovými zdrojmi.

RL