Beseda o Afrike

Študentom sa snažíme predstaviť prácu rôznych zaujímavých ľudí. Takto sme sa počas posledných školských dní zúčastnili besedy v Kontakt café v Leviciach s pánom ….., ktorý pochádza zo Slovenska, ale pôsobí v africkej Tanzánii.

Zaujímavým spôsobom nám prezentoval nielen život v tejto pre nás exotickej krajine, ale aj svoju prácu. Pracuje ako misionár, a zároveň prekladateľ Biblie do rôznych domorodých kmeňových jazykov. Študentov druhého ročníka téma zaujala a pozorne počúvali slová besedujúceho. Na záver nám povedal aj niečo o sebe, po záujme študentov povedal zopár viet v svahilčine, ktorý je úradným jazykom v Tanzánii.

Beseda bola príjemným spestrením posledných dní končiaceho školského roku.