Aktivity venované 3D tlači na našej škole

Pokračujeme v aktivitách venovaných 3D tlači na našej škole.

S pomocou nedávno získanej 3D tlačiarne Creality Ender 3 sme už vytlačili prvé učebné pomôcky.

Včera sme si druhákmi a tretiakmi povedali niečo o teórii 3D tlače. Spoznali sme druhy 3D tlačiarní, princíp FDM a SLA tlače, ukázali sme si základné časti tlačiarne, jej ovládanie, aké môžeme použiť materiály – tlačové struny, kde môžeme hľadať 3D modely a v čom môžeme modelovať 3D objekty. Ukázali sme si aj ako upraviť 3D model pred tlačou, kalibráciu tlačiarne a vylepšenie kvality 3D tlače. Teraz sa pokúsime našu 3D tlačiareň vylepšiť a trochu si s ňou zaexperimentovať.

Milan Dolník