2. miesto na diecéznom kole Biblickej olympiády

10. apríla 2019 sme sa zúčastnili diecézneho kola Biblickej olympiády v Kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne. Sily sme si zmerali s piatimi tímami v šiestich kolách, ktoré sa týkali rôznych oblastí z vybraných kníh Svätého písma, a to z Knihy Matúša, Knihy Rút a Prvej knihy kráľov. Pod vedením Jána Krausa, duchovného správcu našej školy, ktorému by sme aj touto formou chceli srdečne poďakovať za trpezlivosť a jeho čas pri príprave, sme sa úspešne umiestnili na druhom mieste s tímom v zložení: Ladislav Bilčík, Kristína Šebová, Michaela Beňačková (všetci 2. G). Tento deň sa nám ešte dlho uchová v srdci a pamäti.